สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80367 ฉ.1 80368 ฉ.2 80369 ฉ.3
ISBN 978-974-298-890-6
เลขหมู่ 398.2 อ937น 2552
ชื่อคน
 • เอื้อยนาง และ รชนิศ พานิชกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทานพื้นบ้านลาว - อีสาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2552
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • นิทาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอื้อยนาง และ รชนิศ พานิชกิจ
 • นิทานพื้นบ้านลาว - อีสาน
 • นิทาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B80367  398.2 อ937น 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  39B80368  398.2 อ937น 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  39B80369  398.2 อ937น 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11538]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver