สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80376 ล.1 ฉ.1 80377 ล.1 ฉ.2 80378 ล.1 ฉ.3 80379 ล.2 ฉ.1 80380 ล.2 ฉ.2 80381 ล.2 ฉ.3 80382 ล.3 ฉ.1 80383 ล.3 ฉ.2 80384 ล.3 ฉ.3 80385 ล.4 ฉ.1 80386 ล.4 ฉ.2 80387 ล.4 ฉ.3 80388 ล.5 ฉ.1 80389 ล.5 ฉ.2 80390 ล.5 ฉ.3
ISBN 978-616-273-164-4 978-616-273-169-3 978-616-273-179-2 978-616-273-183-9 978-616-273-185-5
เลขหมู่ 895.91 อ937ร 2559
ชื่อคน
 • เอื้อยนาง
 • ชื่อเรื่อง
 • รามเกียรติ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2559
  บรรณลักษณ์ 300 บาท
  ชื่อชุด
 • ภาพวิจิตรชุด โขน เล่ม 1,2,3,4,5
 • หัวเรื่อง
 • วรรณคดี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอื้อยนาง
 • รามเกียรติ์
 • ภาพวิจิตรชุด โขน เล่ม 1,2,3,4,5
 • วรรณคดี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A80376  895.91 อ937ร 2559 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A80377  895.91 อ937ร 2559 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A80378  895.91 อ937ร 2559 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A80379  895.91 อ937ร 2559 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A80380  895.91 อ937ร 2559 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A80381  895.91 อ937ร 2559 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A80382  895.91 อ937ร 2559 ล.3 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A80383  895.91 อ937ร 2559 ล.3 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A80384  895.91 อ937ร 2559 ล.3 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A80385  895.91 อ937ร 2559 ล.4 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A80386  895.91 อ937ร 2559 ล.4 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A80387  895.91 อ937ร 2559 ล.4 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A80388  895.91 อ937ร 2559 ล.5 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  89A80389  895.91 อ937ร 2559 ล.5 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  89A80390  895.91 อ937ร 2559 ล.5 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11560]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver