สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81704 ฉ.1 81705 ฉ.2 81706 ฉ.3
ISBN 978-616-8169-10-0
เลขหมู่ 895.91 อ937อ 2562
ชื่อคน
 • เอื้อยนาง
 • ชื่อเรื่อง
 • อิลราช-อิลา และสาวิตรี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2562
  บรรณลักษณ์ 61 หน้า 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอื้อยนาง
 • อิลราช-อิลา และสาวิตรี
 • วรรณคดีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A81704  895.91 อ937อ 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A81705  895.91 อ937อ 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A81706  895.91 อ937อ 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11931]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver