สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41573,ฉ1 41574,ฉ2 41575,ฉ3
ISBN 974-87103-8-6
เลขหมู่ อ 923.1593 น61-
ชื่อคน
 • ตัน คงเจริญ
 • ชื่อเรื่อง
 • นำ้คือชีวิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ คุรุสภา 2542
  บรรณลักษณ์ 85 หน้า ภาพประกอบ 300 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดในหลวงของเรา
 • หมายเหตุ หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ตัน คงเจริญ
 • นำ้คือชีวิต
 • ชุดในหลวงของเรา
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A41573   อ 923.1593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  92A41574   อ 923.1593 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  92A41575   อ 923.1593 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [452]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver