สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55276,C1 55277,C2 55278,C3
ISBN 13:978-0-538-73982-5
เลขหมู่ R 512 K158B
ชื่อคน
 • Kaufmann, Jerome E.
 • ชื่อเรื่อง
 • Beginning Algebra /SP2
 • พิมพลักษณ์ United States of America brooks/Cole Congage Learning 2010
  บรรณลักษณ์ 598 P. Index 3040 Baht
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Algebra (พีชคณิต)
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • Kaufmann, Jerome E.
 • Beginning Algebra /SP2
 • Algebra (พีชคณิต)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201056929072   R 512 K158B C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201072167832   R 512 K158B C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201016367296   R 512 K158B C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5900]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver