สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56276,ฉ4 56277,ฉ5 56278,ฉ6 60237,ฉ7 60238,ฉ8
ISBN 974-938-98-6-7
เลขหมู่ ร.ส. ว171ร 2549
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • เรื่องเล่าจากป่าช้า
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 2549
  บรรณลักษณ์ 183 หน้า 125 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • เรื่องเล่าจากป่าช้า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC56276  ร.ส. ว171ร 2549 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC56277  ร.ส. ว171ร 2549 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC56278  ร.ส. ว171ร 2549 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC60237  ร.ส. ว171ร 2549 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC60238  ร.ส. ว171ร 2549 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6350]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver