สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57266,ฉ.1 57267,ฉ.2 57268,ฉ.3 57269,ฉ.4 57270,ฉ.5
ISBN 978-974-412-593-4
เลขหมู่ 420 ว169N 2552
ชื่อคน
 • วนิดา หลิมรัตน์
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.5
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 228 หน้า 95 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ - ข้อสอบและเฉลย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วนิดา หลิมรัตน์
 • New สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.5
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ - ข้อสอบและเฉลย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A57266  420 ว169N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A57267  420 ว169N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A57268  420 ว169N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A57269  420 ว169N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A57270  420 ว169N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6705]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver