สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70108 C.1 70109 C.2 70110 C.3
ISBN 978-981-261-857-3
เลขหมู่ REF 294.343509593 C-374-B 2010
ชื่อคน
 • Cumming , Joe
 • ชื่อเรื่อง
 • Buddhist temples of Thailand : a visual journey though Thailands 40 most historic wats
 • พิมพลักษณ์ Singapore Marshall Cavendidh 2010
  บรรณลักษณ์ 255 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Buddhist temples - Thailand - History
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Cumming , Joe
 • Buddhist temples of Thailand : a visual journey though Thailands 40 most historic wats
 • Buddhist temples - Thailand - History
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70108  REF 294.343509593 C-374-B 2010 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70109  REF 294.343509593 C-374-B 2010 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70110  REF 294.343509593 C-374-B 2010 C.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7992]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver