สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 76570,ฉ1 76571,ฉ2 76572,ฉ3 76573,ฉ4 76574,ฉ5
ISBN 978-616-7073-70-55
เลขหมู่ 495.918 ร421ข 2556
ชื่อนิติบุคคล
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ชื่อเรื่อง
 • ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2556
  บรรณลักษณ์ 180 หน้า 30 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย - การใช้ภาษา
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ภาษาไทย - การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A76570  495.918 ร421ข 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A76571  495.918 ร421ข 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A76572  495.918 ร421ข 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A76573  495.918 ร421ข 2556 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  49A76574  495.918 ร421ข 2556 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10248]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver