สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89106 ฉ.1 89107 ฉ.2
ISBN 978-616-00-4086-5
เลขหมู่ น ช821ธ 2564
ชื่อคน
 • โชติ ศรีสุวรรณ
 • ชื่อเรื่อง
 • ธุดงค์กับหลวงพ่อ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2564
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 180 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โชติ ศรีสุวรรณ
 • ธุดงค์กับหลวงพ่อ
 • วรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89106  น ช821ธ 2564 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89107  น ช821ธ 2564 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12382]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver