สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45325,ฉ1
ISBN 974-320-437-8
เลขหมู่ ย ช184ป 2533
ชื่อคน
 • ชัยวัฒน์ คุประตกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • เปิดโลก 2000
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประพันธ์สาส์น 2533
  บรรณลักษณ์ 147 หน้า ภาพประกอบ 57 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชัยวัฒน์ คุประตกุล
 • เปิดโลก 2000
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J45325   ย ช184ป C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3116]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver