สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54643,ฉ1 54644,ฉ2 54645,ฉ3
ISBN 978-974-9588-88-8
เลขหมู่ 495.918 ร421ข 2550
ชื่อคน
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ชื่อเรื่อง
 • ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2550
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 80 พรรษา
  หมายเหตุ |
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ไขปัญหาภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ภาษาไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201078581056   495.918 ร421ข 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201010341054   495.918 ร421ข 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201065678965   495.918 ร421ข 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5824]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver