สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58798
ISBN 978-974-9497-30-2
เลขหมู่ อ. 500 ค965อ 2549
ชื่อคน
 • โคล,เรมอนด์ แม็ททิว
 • ชื่อเรื่อง
 • Human Body
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2549
  ชื่อชุด
 • เอ็กโพลซายน์(Explore Science)
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โคล,เรมอนด์ แม็ททิว
 • Human Body
 • เอ็กโพลซายน์(Explore Science)
 • วิทยาศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF58798  อ. 500 ค965อ 2549  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7135]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver