สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70076,c.1 70077,c.2
ISBN 978-981-01-8527-5
เลขหมู่ 418 A-916-T 2010
ชื่อคน
 • Aziz,Duriya
 • ชื่อเรื่อง
 • TIMES 1000 WORDS AROUND THE WORLD
 • พิมพลักษณ์ Singapore Marshall Cavendish 2010
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • WORDS
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Aziz,Duriya
 • TIMES 1000 WORDS AROUND THE WORLD
 • WORDS
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  41B70076  418 A-916-T 2010 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  41B70077  418 A-916-T 2010 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  41B70078  418 A-916-T 2010 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  41B70079  418 A-916-T 2010 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  41B70080  418 A-916-T 2010 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7970]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver