สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78653
ISBN 978-616-04-3560-9
เลขหมู่894.5413 ช576ข 2560
ชื่อคน
 • ชิมุกกา, ซัลลา
 • ชื่อเรื่อง
 • ขาวราวหิมะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 145 บาท
  ชื่อชุด
 • Snow White Trilogy
 • หัวเรื่อง
 • นวนิยายฟินแลนด์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชิมุกกา, ซัลลา
 • ขาวราวหิมะ
 • Snow White Trilogy
 • นวนิยายฟินแลนด์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A78653  94.5413 ช576ข 2560  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11023]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver