สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78690, ฉ1 78691, ฉ2 78692, ฉ3
ISBN 978-616-04-2959-2
เลขหมู่ 823.914 ฟ511ง 2558
ชื่อคน
 • ฟุงเค่อ, คอร์เนเลีย
 • ชื่อเรื่อง
 • เงามีชีวิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 304 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายเยอรมัน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฟุงเค่อ, คอร์เนเลีย
 • เงามีชีวิต
 • นวนิยายเยอรมัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  82A78690  823.914 ฟ511ง 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  82A78691  823.914 ฟ511ง 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  82A78692  823.914 ฟ511ง 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11037]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver