สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81763 ฉ.1 81764 ฉ.2 81765 ฉ.3
ISBN 978-616-00-3648-6
เลขหมู่ 808.330872 ช112อ 2562
ชื่อคน
 • ชญาน์พิมพ์
 • ชื่อเรื่อง
 • อัคนีโหตรี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2562
  บรรณลักษณ์ 439 หน้า 300 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายลึกลับ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชญาน์พิมพ์
 • อัคนีโหตรี
 • นวนิยายลึกลับ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B81763  808.330872 ช112อ 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B81764  808.330872 ช112อ 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B81765  808.330872 ช112อ 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11949]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver