สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87172 ฉ.1 87173 ฉ.2 87174 ฉ.3
ISBN 978-616-00-3619-6
เลขหมู่ 808.83 ก396ห 2562
ชื่อคน
 • กัลฐิดา
 • ชื่อเรื่อง
 • หัวใจยินฟัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2562
  บรรณลักษณ์ 335 หน้า 240 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายรัก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กัลฐิดา
 • หัวใจยินฟัน
 • นวนิยายรัก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B87172  808.83 ก396ห 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B87173  808.83 ก396ห 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B87174  808.83 ก396ห 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11953]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver