สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38470,ฉ1
เลขหมู่ อ 294.335 ม-พ ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • มูลนิธิโครงการหลวง
 • ชื่อเรื่อง
 • พระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ป.ป.
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิโครงการหลวง
 • พระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา
 • พระพุทธนวราชบพิตร พระพิมพ์จิตรลดา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  29A38470   อ 294.335 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1570]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver