สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38401,ฉ1 38402,ฉ2 38403,ฉ3 38404,ฉ4 38405,ฉ5 38406,ฉ6 38407,ฉ7 38408,ฉ8 38409,ฉ9 38410,ฉ10
เลขหมู่ 342 ก242พ 2541
ชื่อนิติบุคคล
 • กองการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐบาล
 • ชื่อเรื่อง
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541,การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541,คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2541
  บรรณลักษณ์ 143 หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ-ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กองการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐบาล
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541,การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541,คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ-ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  34A38401   342 ก242พ 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  34A38402   342 ก242พ 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  34A38403   342 ก242พ 2541 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  34A38404   342 ก242พ 2541 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  34A38405   342 ก242พ 2541 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  34A38406   342 ก242พ 2541 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  34A38407   342 ก242พ 2541 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  34A38408   342 ก242พ 2541 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  34A38409   342 ก242พ 2541 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  34A38410   342 ก242พ 2541 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [235]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver