สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42892
ISBN 974-87091-2-4
เลขหมู่ 321.8 อ147ป 2542
ชื่อคน
 • อมร รักษาสัตย์
 • ชื่อเรื่อง
 • ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน 2542
  บรรณลักษณ์ 428 หน้า ภาพประกอบ บริจาค(270บาท)
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ประชาธิปไตย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมร รักษาสัตย์
 • ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
 • ประชาธิปไตย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32A42892   321.8 อ147ป 2542  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2516]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver