สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49125,ฉ1 49126,ฉ2 49127,ฉ3
ISBN 974-13-1519-8
เลขหมู่ อ 342.593 ส346ร
ชื่อคน
 • สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
 • ชื่อเรื่อง
 • รวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชน:รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมูญและการปกครอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
  บรรณลักษณ์ 1071 หน้า 750 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • รัฐธรรมนูญ-ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
 • รวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชน:รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมูญและการปกครอง
 • รัฐธรรมนูญ-ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  34A49125   อ 342.593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  34A49126   อ 342.593 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  34A49127   อ 342.593 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4378]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver