สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49134
ISBN 974-203-273-4
เลขหมู่ อ 342 ม66ค
ชื่อคน
 • มานิตย์ จุมปา
 • ชื่อเรื่อง
 • คำอธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540)
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นินิธรรม 2547
  บรรณลักษณ์ 663 หน้า 450 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • รัฐธรรมนูญ-ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มานิตย์ จุมปา
 • คำอธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540)
 • รัฐธรรมนูญ-ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  34A49134   อ 342  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4381]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver