สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52367,ฉ1 52368,ฉ2 52369,ฉ3
ISBN 974-9601-26-6
เลขหมู่ 372.13028 ช-256-ส 2550
ชื่อคน
 • โช,ยังคยุง
 • ชื่อเรื่อง
 • สารพัดวิธีสอบให้ได้ที่1 = The secret of study that have the top grade in the class
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2550
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า ภาพประกอบ 195 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การศึกษาชั้นประถม-การศึกษาและการสอน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โช,ยังคยุง
 • สารพัดวิธีสอบให้ได้ที่1 = The secret of study that have the top grade in the class
 • การศึกษาชั้นประถม-การศึกษาและการสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A52367   372.13028 ช-256-ส 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  37A52368   372.13028 ช-256-ส 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  37A52369   372.13028 ช-256-ส 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5305]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver