สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57311,ฉ.1 57312,ฉ.2 57313,ฉ.3 57314,ฉ.4 57315,ฉ.5
ISBN 978-974-412-588-0
เลขหมู่ 507 ช649N 2552
ชื่อคน
 • ชูชาติ เที่ยงธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2552
  บรรณลักษณ์ 140 หน้า 75 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศษสตร์ - การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชูชาติ เที่ยงธรรม
 • New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.1
 • วิทยาศษสตร์ - การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A57311  507 ช649N 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A57312  507 ช649N 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A57313  507 ช649N 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  50A57314  507 ช649N 2552 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  50A57315  507 ช649N 2552 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6713]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver