สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70098 C.1 70099 C.2
ISBN 978-0-07-294613-0
เลขหมู่ REF 612 F-149-H 2008
ชื่อคน
 • Fox , Stuart Ira
 • ชื่อเรื่อง
 • Human physiology
 • พิมพลักษณ์ NewYork Me Graw Hill 2008
  บรรณลักษณ์ 775 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Human physiology - Textbooks
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Fox , Stuart Ira
 • Human physiology
 • Human physiology - Textbooks
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70098  REF 612 F-149-H 2008 C.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70099  REF 612 F-149-H 2008 C.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7986]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver