สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
DATE : 2015-02-25 13:07:30

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และได้ทรงเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ
และห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนดัดดุรณี 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดัดดรุณี

DATE : 2014-10-13 10:22:44
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้
NANMEEBOOKS LEARNING CENTER วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554
โดยมีนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีร่วมกิจกรรม  เด็กหญิงอชิรญา  วารีรัตน์ ม.3/1 และเด็กหญิงกชกร จรรยาสวัสดิ์ ม.2/1
ร่วมกิจกรรม...เป็นผู้แนะนำ...สถานี 2 ยิงเป้า  และสถานี 17  ลูกบอลพลาสมาในศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

20 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 13,117 ชื่อเรื่อง ] [ 38,654 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   พระพุทธโสธรและสัตตทศบริรักษ์ จดหมายเหตุการอนุรักษ์พระพุทธโสธร และพระพุทธรูป ๑๙ องค์   2567
 2.   พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕   2565
 3.   กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 10   2560
 4.   กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 9   2560
 5.   กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 8   2560
 6.   กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 7   2560
 7.   กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 6   2559
 8.   กาลานุกรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 5   2558
 9.   กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 4   2558
 10.   กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 3   2558
 11.   กาลานุกรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 2   2558
 12.   ตารางธาตุ ฉบับการ์ตูน   2567
 13.   เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน   2559
 14.   กฏหมายสามัญประจำบ้าน   2562
 15.   คู่มืองานบริการด้านงานยุติธรรม   2562
 16.   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   2562
 17.   ปรีดิฉายาลักษณ์   2558
 18.   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓   2565
 19.   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้   2565
 20.   กีรติฉายาลักษณ์   2560มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver