สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
DATE : 2015-02-25 13:07:30

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และได้ทรงเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ
และห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนดัดดุรณี 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดัดดรุณี

DATE : 2014-10-13 10:22:44
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้
NANMEEBOOKS LEARNING CENTER วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554
โดยมีนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีร่วมกิจกรรม  เด็กหญิงอชิรญา  วารีรัตน์ ม.3/1 และเด็กหญิงกชกร จรรยาสวัสดิ์ ม.2/1
ร่วมกิจกรรม...เป็นผู้แนะนำ...สถานี 2 ยิงเป้า  และสถานี 17  ลูกบอลพลาสมาในศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

20 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,565 ชื่อเรื่อง ] [ 38,058 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   พระเทวทัต ผู้ตกนรกทั้งเป็น   2565
 2.   พระพุทธรูปสำคัญในกรุงเทพมหานคร   2565
 3.   มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ   2565
 4.   Thank You For Coming to My TED Talk : คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่   2564
 5.   สุขภาพผู้หญิง ล้วงลึกโรคภัยที่สตรีควรรู้   2565
 6.   มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างเกราะป้องกันต้านทานโรค   2565
 7.   คู่มือการทำชาและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ   2565
 8.   เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด   2565
 9.   ฉันจะเป็นดอกไม้ของเธอเสมอ   2563
 10.   รักลวงตา มารยาลวงใจ   2565
 11.   สื่อรักอัสกี   2565
 12.   ช่ออินทนิล   2565
 13.   Real Name เล่ม 2   2565
 14.   ดับแสงรวี   2565
 15.   คาธ   2565
 16.   จิ่วฉงจื่อ เล่ม 4 ตอน ยามจันทร์เต็มดวงบุปผาแบ่งบาน   2565
 17.   อย่าเล่นกับอนล   2565
 18.   รัมพ์ เรื่องจริง ๆ นะของรัมเพลสติลต์สกิ้น   2558
 19.   จันทร์พยับหมอก   2565
 20.   ชุด สืบสานศาสตร์พระราชา : พัฒนาอย่างยั่งยืน   2565มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver