สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
DATE : 2015-02-25 13:07:30

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และได้ทรงเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ
และห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนดัดดุรณี 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดัดดรุณี

DATE : 2014-10-13 10:22:44
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้
NANMEEBOOKS LEARNING CENTER วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554
โดยมีนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีร่วมกิจกรรม  เด็กหญิงอชิรญา  วารีรัตน์ ม.3/1 และเด็กหญิงกชกร จรรยาสวัสดิ์ ม.2/1
ร่วมกิจกรรม...เป็นผู้แนะนำ...สถานี 2 ยิงเป้า  และสถานี 17  ลูกบอลพลาสมาในศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

20 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,303 ชื่อเรื่อง ] [ 37,649 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   เล่าเรื่องเลือด   2550
 2.   นครรัตติกาล เล่ม 6 เมืองไฟสวรรค์   2558
 3.   นครรัตติกาล เล่ม 5 เมืองวิญญาณสาบสูญ   2556
 4.   นครรัตติกาล เล่ม 4 เมืองเทวดาตกสวรรค์   2556
 5.   นครรัตติกาล เล่ม 3 เมืองแก้ว   2556
 6.   นครรัตติกาล เล่ม 2 เมืองเถ้า   2558
 7.   นครรัตติกาล เล่ม 1 เมืองกระดูก   2556
 8.   คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่น ๆ   2563
 9.   เลห์รักวังต้องห้าม เล่ม 3 ตอน เจ้าตำหนักเหยียนสี่   2564
 10.   เล่ห์รักวังต้องห้าม เล่ม 2 ตอน เรือนแรงงาน   2564
 11.   เล่ห์รักวังต้องห้าม เล่ม 1 ตอน ชีวิตนางกำนัล   2564
 12.   พระชายาเจ้าเสน่งห์ 2   2563
 13.   พระชายาเจ้าเสน่งห์ 1   2563
 14.   เรื่องเล่าประเพณีและวัฒธรรมแดนใต้   2563
 15.   กุหลาบน้ำเงินไม่นิทรา   2563
 16.   ริง คำสาปมรณะ   2563
 17.   หน้าที่กับนาทีชีวิต   2564
 18.   1 นาทีพรีเซ็นต์ให้โลกจำ   2563
 19.   อวตาร   2564
 20.   แบล็ก โชว์แมน กับฆาตกรรมในเมืองไร้ชื่อ   2564มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver