สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
DATE : 2015-02-25 13:07:30

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และได้ทรงเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ
และห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนดัดดุรณี 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดัดดรุณี

DATE : 2014-10-13 10:22:44
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้
NANMEEBOOKS LEARNING CENTER วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554
โดยมีนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีร่วมกิจกรรม  เด็กหญิงอชิรญา  วารีรัตน์ ม.3/1 และเด็กหญิงกชกร จรรยาสวัสดิ์ ม.2/1
ร่วมกิจกรรม...เป็นผู้แนะนำ...สถานี 2 ยิงเป้า  และสถานี 17  ลูกบอลพลาสมาในศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

20 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,920 ชื่อเรื่อง ] [ 38,444 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เล่มปกแข็ง)   2566
 2.   พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เล่มปกอ่อน)   2566
 3.   นานาสาระภาษาและวัฒนธรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา   2566
 4.   ผีพลอยประสม   2566
 5.   เรื่องผีสั้น ๆ และประชุมพระราชนิพนธ์ แสดงในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม   2566
 6.   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ   2566
 7.   อัมพโรวาท : ประมวลพระธรรมเทศนา พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา พระสังเวชนียธรรม และพระปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   2566
 8.   คีตา : ยุทธการยึดโลก   2566
 9.   เรายังไม่เจอกัน แต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้น ณ จุดตัดของจักรวาล   2564
 10.   Last Letter จดหมายรักฉบับสุดท้าย   2563
 11.   นักสะสมความรู้สึก   2561
 12.   เราต่างมีเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงใครบางคน   2565
 13.   กาลครั้งหนึ่ง...ถึงเธอ   2566
 14.   ป้องกันการล่วงละเมิดและสร้างความปลอดภัย เด็กหญิง   2566
 15.   51 คำถาม เพิ่มความรู้เรื่องอาชีพ   2550
 16.   ยังไม่ทันเข้างาน ก็อยากกลับบ้านแล้ว   2565
 17.   ฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ ฉันแค่อายุ 30   2566
 18.   Mapping เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม   2564
 19.   วันนี้ผมก็ยังลบรูปคุณไม่ได้อยู่ดี   2566
 20.   ปากบอกไม่เป็นไร แต่ในใจนั้น...   2566มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver