สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 70554 ฉ.3 70555 ฉ.4
ISBN 974-272-121-1
เลขหมู่ อ 370 ม686ร 2554
ชื่อคน
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • ชื่อเรื่อง
 • รัตนพินิช นิเทศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2554
  บรรณลักษณ์ 109 บาท 50 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การศึกษา - เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2498-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • รัตนพินิช นิเทศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • การศึกษา - เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2498-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70554  อ 370 ม686ร 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70555  อ 370 ม686ร 2554 ฉ.4  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8136]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver