สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
DATE : 2015-02-25 13:07:30

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และได้ทรงเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ
และห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนดัดดุรณี 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนดัดดรุณี

DATE : 2014-10-13 10:22:44
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้
NANMEEBOOKS LEARNING CENTER วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554
โดยมีนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีร่วมกิจกรรม  เด็กหญิงอชิรญา  วารีรัตน์ ม.3/1 และเด็กหญิงกชกร จรรยาสวัสดิ์ ม.2/1
ร่วมกิจกรรม...เป็นผู้แนะนำ...สถานี 2 ยิงเป้า  และสถานี 17  ลูกบอลพลาสมาในศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

20 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 12,996 ชื่อเรื่อง ] [ 38,523 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย   2557
 2.   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   2563
 3.   ราชาศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา   2563
 4.   ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา   2563
 5.   การใช้ กระ และ กะ พร้อมความหมาย ฉบับราชบัณฑิตยสภา   2561
 6.   ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา   2561
 7.   อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสภา   2561
 8.   รู้ไหม วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะไร   2561
 9.   ตะลุยโลกแมลง   2551
 10.   ไม่ยากถ้าอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์   2563
 11.   ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเม็กซิโก   2554
 12.   ผจญภัยโลกล้านปี   2552
 13.   จอมโจรคณิตศาสตร์ เล่ม 2   2555
 14.   เอาชีวิตรอดจากหิมาลัย เล่ม 2   2558
 15.   ผจญภัยเหินเวหา   2552
 16.   เอาชีวิตรอดในบ้านมหาภัย เล่ม 1   2559
 17.   ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในโรมัน 1   2560
 18.   ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในฝรั่งเศส   2556
 19.   ขุมสมบัติพรายทะเล ฉบับการ์ตูน ภาค 2   2556
 20.   รูมี กวีลำน่ารัก   2566มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver