สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 70549
ISBN 978-974-235-325-4
เลขหมู่ อ 920 ม686ป 2553
ชื่อคน
 • มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
 • ชื่อเรื่อง
 • ปะปิดพิจิตรวาร : สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ 2553
  บรรณลักษณ์ 295 บาท ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สมุดบันทึกประจำวัน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
 • ปะปิดพิจิตรวาร : สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • สมุดบันทึกประจำวัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70549  อ 920 ม686ป 2553  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8131]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver