สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 66 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Réflexions / เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ   2007  3
 2.   วัยฝัน / วันเนาว์ ยูเด็น   2543  1
 3.   หยดนำ้ / มีชัย ฤชุพันธุ์   2544  2
 4.   อิเหนา / พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบามสมเด็จพระ   2555  20
 5.   ในเวลา / แรคำ ประโดยคำ   2555  3
 6.   ใจกรุง / ปณิธาน รอดเหตุภัย   2548  1
 7.   กวีสยาม / ส.พลายน้อย   2553  2
 8.   กวีสยาม / ส.พลายน้อย   2553  2
 9.   คีตาญชลี / รพินทรนาถ ฐากุร   2555  1
 10.   นครคนนอก / พลัง เพียงพิรุฬห์   2560  1
 11.   แรมเรือน / กัมปนาท แสงทอง   2549  1
 12.   นิราศแม่ / ยงค์ ยโสธร   2542  1
 13.   บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต   2544  4
 14.   ปณิธานกวี / อังคาร กัลยาณพงศ์   2554  4
 15.   โลกยนิทาน / ธีรภัทร เจริญสุข   2551  1
 16.   ปณิธานกวี / อังคาร กัลยาณพงศ์    4
 17.   ปณิธานกวี / อังคาร กัลยาณพงศ์   2554  4
 18.   ปณิธานกวี / อังคาร กัลยาณพงศ์   2541  4
 19.   เดินตามรอย / วันเนาว์ ยูเด็น   2555  1
 20.   หยกใสร่ายคำ / เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-,ผู้แปล   2541  2
 21.   หยกใสร่ายคำ / เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-,ผู้แปล   2541  2
 22.   แม่น้ำรำลึก / เรวัตร์ พันธุ์พิพํฒน์    4
 23.   มือนั้นสีขาว / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ   2557  2
 24.   ม้าก้านกล้วย / ไพวรินทร์ ขาวงาม   2541 10   3
 25.   ม้าก้านกล้วย / ไพวรินทร์ ขาวงาม   2555  3
 26.   พงศาวดารพิภพ / ธีรภัทร เจริญสุข   2552  1
 27.   มือนั้นสีขาว / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ   2554  2
 28.   ใบไม้ที่หายไป / จิระนันท์ พิตรปรีชา   2555  4
 29.   สองฝากมีแสงไป / สุพจน์ ชีรานนท์   2539  1
 30.   สัตว์หิมพานต์ / ส.พลายน้อย   2552  3
 31.   ใบไม้ที่หายไป / จิระนันท์ พิตรปรีชา   2534  4
 32.   ฝากฝันกลอนกานท์ / เทพรัตนราชสุดา,สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ,2498-   2543  1
 33.   รัตนมงคลคำฉันท์   2547  1
 34.   รูมี กวีลำน่ารัก / สดใส ขันติวรพงศ์   2566  1
 35.   ความคิดคำนึง=Reflexions / เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ   2545  1
 36.   วันวานของบางกรูด / พลอยโพยม   2554  1
 37.   ว่ายเริ้งวรรณคดี / ล้อม เพ็งแก้ว   2549  1
 38.   แห่งห้วงฤทัยสมัย / ปณิธาน รอดเหตุภัย   2549  1
 39.   กวีนิพนธ์ของคนบ้า / กิติคุณ คัมภิรานนท์   2551  1
 40.   สืบสายธารวรรณศิลป์ / ประยอม ซองทอง   2547  1
 41.   โลกในดวงตาข้าพเจ้า / มนตรี ศรียงค์   2557  3
 42.   สงครามศักดิ์สิทธิ์ / เชษฐภัทร วิสัยจร   2549  1
 43.   โลกในดวงตาข้าพเจ้า / มนตรี ศรียงค์   2554  3
 44.   นิทานคำกลอนสุนทรภู่ / สุนทรภู่   2558  1
 45.   ฉัตรแก้วเก้าแผ่นดิน   2540  1
 46.   นิราศเมืองไทย ภาคใต้   2545  1
 47.   ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ / กานติ ณ ศรัทธา   2547  1
 48.   ประชุมคำกลอนสุนทรภู่ / สุนทรภู่   2558  1
 49.   นิราศเมืองไทย ภาคกลาง   2544  1
 50.   กวีนิพนธ์ : แม่น้ำรำลึก / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์   2555  1

12NextLast ... 2
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver