สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 20 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   อุณรุท / กวิตา ถนอมงาม   2556  3
 2.   สาวิตรี / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2554  3
 3.   ท้าวแสนปม / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2554  2
 4.   หัวใจนักรบ / มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,พ.ศ.2423-2468   2554 23   4
 5.   เวนิส วานิช / มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,พ.ศ.2423-2468   2547 20   1
 6.   รามเกียรติ์ / พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ และพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว   2553  40
 7.   เทศนาเสือป่า / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2550  1
 8.   สังข์ศิลป์ชัย / กวิตา ถนอมงาม   2556  1
 9.   บทละครนอก เรื่อง พิกุลทอง / กรมศิลปากร   2552  1
 10.   บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ   2548 20   1
 11.   บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 1 / พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,พระบาทสมเด็จพระ   2553  1
 12.   บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 2 / พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,พระบาทสมเด็จพระ   2553  1
 13.   บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 3 / พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,พระบาทสมเด็จพระ   2553  1
 14.   บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม 4 / พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,พระบาทสมเด็จพระ   2553  1
 15.   มัธนพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468   2553  1
 16.   หัวใจทอง,ดวงดาว,การเมืองเรื่องรัก   2540  1
 17.   บทละครเรื่องอภัยนุราช ของ สุนทรภู่ / กรมศิลปากร   2539  1
 18.   อิเหนา : ร้อยแก้วฉบับถอดความสมบูรณ์ / อิเหนา   2545  1
 19.   บทละครนอก พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)   2530  1
 20.   วิจิตรวรรณคดี 105 ปี พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ การแสดงละครเรื่อง"พระเจ้ากรุงธน"   2546  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver