สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 13 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ด้วยรัก / โครงการสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ พร้อมดวงตาไปรษณียากรแผ่นทองคำ    11
 2.   ธรรมดีที่พ่อทำ / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย   2554  1
 3.   "องค์ภูมิพลมหาราช" / สมาคมสื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   ม.ป.ป.  1
 4.   พ่อหลวงของแผ่นดิน / วาย.วี.พี.เพอร์ติไลเชอร์   2555  1
 5.   ๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนา / มูลนิธิชัยพัฒนา   2550  1
 6.   พระฉัตรทองของแผ่นดิน / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   2551  1
 7.   ในหลวงกับเด็กและเยาวชน / จารุนันท์ อึ้งภากรณ์    2
 8.   ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลก (THE GREAR PUNDIT) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   2555  1
 9.   เสด็จฯเยือนราษฎร์เมืองฉะเชิงเทรา / จังหวัดฉะเชิงเทรา   2549  2
 10.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา / กรมศิลปากร   2555  1
 11.   นวมินทรมหาราชาธิราช พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งการเรียนรู้ / กระทรวงศึกษาธิการ   2554  1
 12.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "ภูมิพโล ภิกขุ" ทรงพระผนวช พุทธศักราช 2499 / พีรพล อริยรัตนา   ม.ป.ป.  1
 13.   บ้านสร้าง 2542 : เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 /   2552  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver