สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 45 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   เวลา / ชาติ กอบจิตติ   2547  40
 2.   พระลอ / นายตำรา ณ เมืองใต้   2537  6
 3.   คนแคระ / วิภาส ศรีทอง   2557  2
 4.   ในเวลา / แรคำ ประโดยคำ   2557  3
 5.   ขวัญสงฆ์ / ชมัยภร แสงกระจ่าง   2555 10   1
 6.   บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต   2557  4
 7.   คำพิพากษา / ชาติ กอบจิตติ   2556  5
 8.   บทละครนอก / พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ   2545  4
 9.   สวนหนังสือ / สมบัติ พลายน้อย   ม.ป.ป. 20   1
 10.   สรรพวรรณกรรม / มาลี สร้อยพิสุทธิ์   ม.ป.ป.  1
 11.   ด้วยปีกของรัก / สุวรรณี สุคนธา   2540  2
 12.   ราชาธิราช-กากี / นายตำรา ณ เมืองใต้   2537  2
 13.   จินตวรรณคดีไทย / เปลื้อง ณ นคร   2537  2
 14.   ครอบครัวกลางถนน / ศิลา โคมฉาย   2557  4
 15.   หัวใจห้องที่ห้า / อังคาร จันทาทิพย์   2556  2
 16.   ธุดงค์กับหลวงพ่อ / โชติ ศรีสุวรรณ   2564  1
 17.   วรรณกรรมปัจจุบัน / ไพรถ เลิศพิริยกมล   2542  1
 18.   วรรณกรรมการสงคราม / กุลนรี ราชปรีชา   2552  1
 19.   สรวงปกาสิตคำฉันท์ / สุภร ผลชีวิน   2538  1
 20.   ด้วยรักที่จักเขียน   2537  1
 21.   วรรณกรรมไทยปัจจุบัน / สายทิพย์ นุกูลกิจ    1
 22.   เงาะป่า (ฉบับการ์ตูน) / ชลลดา ชะบางบอน   2556  1
 23.   เพียงความเคลื่อนไหว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์   2557  2
 24.   เล่าเรื่องลักษณวงศ์ / วิเชียร เกษประทุม   2548  1
 25.   แม่น้ำรำลึก (Reminiscence of the River) / เรวัตร์ พันธ์พิพัฒน์   2558  1
 26.   วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี / อุทัย ไชยานนท์   2545  1
 27.   วรรณกรรมและภาษาถิ่นใต้ / ประพนธ์ เรืองณรงค์   2559  1
 28.   เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้ / สมใจ สมคิด   2553  1
 29.   อิเหนา-ลักษณวงศ์-สมุทรโฆษ / นายตำรา ณ เมืองใต้   2537  1
 30.   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย /   2552  1
 31.   วรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา / อุทัย ไทยานนท์   2545  1
 32.   เล่าเรื่องโสนน้อยเรือนงาม / วิเชียร เกษประทุม   2551  2
 33.   นิโก้...เด็กแสบแห่งเจดีย์ซูเล / สาคร พูลสุข   2561  1
 34.   ด้วยรักใครจักเปลี่ยนแปลงโลก / เพ็ญ ภัคตะ   2534  1
 35.   นาฏกรรมบนลานกว้าง (ฉบับปกแข็ง) / คมทวน คันธนู   2557  1
 36.   พินิจวรรณกรรม:งานวิจัยทางภาษาไทย / กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย   2542  1
 37.   แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบน้ำชา / จเด็จ กำจรเดช   2556  1
 38.   รวมวรรณกรรมฉบับย่อและผลงานหาอ่านยาก / ยาขอบ   2556  1
 39.   วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-2-3 / อุทัย ไชยานนท์   2545  1
 40.   จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย:การศึกษาวิเคราะห์ / เอมอร ชิตตะโสภณ   2539  1
 41.   ตามรอยความคิด จากนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ / วิจิตรา รังสิยานนท์   2544  1
 42.   วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ยุครุ่งเรืองสูงสุด / อุทัย ไชยานนท์   2545  1
 43.   ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์   2559  2
 44.   ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์   2559  2
 45.   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช / สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา,ท่านผู้หญิง   ม.ป.ป  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver