สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 176 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   กากี / แพงขวัญ   2552  6
 2.   พระลอ   ม.ป.ป.  6
 3.   กนกนคร / เอื้อยนาง   2557  1
 4.   อยุธยา / เอกรัตน์ อุดมพร   2551  44
 5.   อิเหนา / เอื้อยนาง   2552  20
 6.   มโนห์รา / แพงขวัญ   2554  3
 7.   มโนห์รา / พรรณทิพา ฤกษ์สุรนันท์   2558  3
 8.   มโนห์รา / แพงขวัญ   2554  3
 9.   ศกุนตลา / เอื้อยนาง   2557  4
 10.   สุโขทัย / เอกรัตน์ อุดมพร   2551  20
 11.   เงาะป่า / แพงขวัญ   2553  4
 12.   จันทโครบ   ม.ป.ป.  1
 13.   จินดามณี   2543  3
 14.   พิกุลทอง / แพงขวัญ   2556  3
 15.   มณีพิชัย / ธัมม์ ศฺริพรมรินทร์   2557  2
 16.   สังข์ทอง / แพงขวัญ   2552  12
 17.   สังข์ทอง / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์   2551  12
 18.   สังข์ทอง   ม.ป.ป.  12
 19.   ไชยเชษฐ์ / เอื้อยนาง   2561  2
 20.   มัทนะพาธา / เอื้อยนาง   2557  4
 21.   ราชาธิราช / พระคลัง (หน), เจ้าพระยา   2554  10
 22.   ลักษณวงศ์ / เอื้อยนาง   2561  4
 23.   กรุงธนบุรี / เอกรัตน์ อุดมพร   2551  5
 24.   พระอภัยมณี / พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)   2554 20   15
 25.   พระอภัยมณี / แพงขวัญ   2553  15
 26.   ยอพระกลิ่น / แพงขวัญ   2554  1
 27.   นิทานเวตาล / เวตาลปัญจวิศติ   2542  6
 28.   ระเด่นลันได / พระมหามนตรี (ทรัพย์)   2557  3
 29.   รามเกียรติ์ / เอื้อยนาง   2559 15   40
 30.   แก้วหน้าม้า / แพงขวัญ   2555  2
 31.   หลวิชัย คาวี   ม.ป.ป.  1
 32.   นางในวรรณคดี / มาลัย   2536  5
 33.   นางในวรรณคดี / มาลัย (จุฑารัตน์)   2561  5
 34.   นางในวรรณคดี / ปิยตา วนนันทน์   2542  5
 35.   นางในวรรณคดี / ปิยดา วนนันท์   2546  5
 36.   นิทานวรรณคดี / ส.พลายน้อย   2554  1
 37.   วรรณคดีศึกษา / วิภา กงกะนันทน์   2533  1
 38.   พระนล ทมยันตี / เอื้อยนาง   2561  1
 39.   ทศชาติคำฉันท์   2542  2
 40.   อิลราชคำฉันท์   2543  1
 41.   วรรณคดีอภิธาน / ส.พลายน้อย   2549  1
 42.   สัตว์หิมพานต์ / ส.พลายน้อย   2552  3
 43.   ขุนช้าง ขุนแผน   ม.ป.ป.  2
 44.   ขุนช้าง - ขุนแผน / แพงขวัญ   2559  1
 45.   ศัพท์สรรพรรณนา / ปรัชญา ปานเกตุ   2565  1
 46.   เล่าเรื่องกากี / วิเชียร เกษประทุม   2551  1
 47.   จินตวรรณคดีไทย / วีระ ต.สุวรรณ   2537  2
 48.   วรรณคดีไทยใช้ ENT / จงชัย เจนหัตถการกิจ   2544  2
 49.   เล่าเรื่อง คาวี / วิเชียร เกษประทุม   2546  1
 50.   ชายในวรรณคดีไทย / มาลัย (จุฑารัตน์)   2559  2

1234NextLast ... 4
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver