สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 122 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   พระลอ   ม.ป.ป.  6
 2.   อยุธยา / เอกรัตน์ อุดมพร   2551  44
 3.   มโนห์รา / แพงขวัญ   2554  3
 4.   สุโขทัย / เอกรัตน์ อุดมพร   2551  20
 5.   จันทโครบ   ม.ป.ป.  1
 6.   มณีพิชัย / ธัมม์ ศฺริพรมรินทร์   2557  2
 7.   สังข์ทอง / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์   2551  12
 8.   สังข์ทอง   ม.ป.ป.  12
 9.   ราชาธิราช / พระคลัง (หน), เจ้าพระยา   2554  10
 10.   ลักษณวงศ์ / เอื้อยนาง   2561  4
 11.   กรุงธนบุรี / เอกรัตน์ อุดมพร   2551  5
 12.   พระอภัยมณี / พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)   2554 20   15
 13.   ยอพระกลิ่น / แพงขวัญ   2554  1
 14.   หลวิชัย คาวี   ม.ป.ป.  1
 15.   นิทานวรรณคดี / ส.พลายน้อย   2554  1
 16.   พระนล ทมยันตี / เอื้อยนาง   2561  1
 17.   อิลราชคำฉันท์   2543  1
 18.   วรรณคดีอภิธาน / ส.พลายน้อย   2549  1
 19.   ขุนช้าง ขุนแผน   ม.ป.ป.  2
 20.   ศัพท์สรรพรรณนา / ปรัชญา ปานเกตุ   2565  1
 21.   เล่าเรื่องกากี / วิเชียร เกษประทุม   2551  1
 22.   จินตวรรณคดีไทย / วีระ ต.สุวรรณ   2537  2
 23.   วรรณคดีไทยใช้ ENT / จงชัย เจนหัตถการกิจ   2544  2
 24.   เล่าเรื่อง คาวี / วิเชียร เกษประทุม   2546  1
 25.   เล่าเรื่องพระลอ / วิเชียร เกษประทุม   2551  1
 26.   หอมโลกวรรณศิลป์ / ธเนศ เวศร์ภาดา   259  1
 27.   พลายแก้ว-พลายงาม / แพงขวัญ   2555  1
 28.   วรรณคดีไทยสายย่อ / รุจิกร ธงถาวรสุวรรณ   2560  1
 29.   ว่ายเริ้งวรรณคดี / ล้อม เพ็งแก้ว   2549  1
 30.   เล่าเรื่องไกรทอง / วิเชียร เกษประทุม   2553  1
 31.   เล่าเรื่องอิเหนา / วิเชียร เกษประทุม   2546  3
 32.   ดอกไม้ในวรรณคดี ๒ / กุสุมาลย์ สุทธิลออ   2557  1
 33.   ดอกไม้ในวรรณคดี ๓ / กุสุมาลย์ สุทธิลออ   2558  1
 34.   เล่าเรื่อง ไกรทอง / วิเชียร เกษประทุม   2547  1
 35.   พระนล (ฉบับการ์ตูน) / ชลลดา ชะบางบอน   2556  1
 36.   ประวัติวรรณคดีไทย / เปลื้อง ณ นคร   2541  1
 37.   ดอกไม้ในวรรณคดีไทย / กุสุมาลย์ สุทธิลออ   2546  4
 38.   วิถีไทยในลิลตพระลอ / สุมาลี วีระวงศ์   2549  1
 39.   อิเหนา (ฉบับการ์ตูน) / ชลลดา ชะบางบอน   2556  1
 40.   เล่าเรื่องสมุทรโฆษ / วิเชียร เกษประทุม   2551  1
 41.   ไกรทอง (ฉบับการ์ตูน) / ชลลดา ชะบางบอน   2556  1
 42.   วรรณกรรมสมัยตอนต้น   2529  1
 43.   เล่าเรื่อง สังข์ทอง / วิเชียร เกษประทุม   2546  1
 44.   นางสิบสอง พระรถ-เมรี / แพงขวัญ   2554  1
 45.   ศกุนตลา (ฉบับการ์ตูน) / ชลลดา ชะบางบอน   2556  1
 46.   เล่าเรื่องนางสิบสอง / วิเชียร เกษประทุม   2551  2
 47.   เล่าเรื่องมัทนะพาธา / วิเชียร เกษประทุม   2554  1
 48.   พรรณไม้ในวรรณคดีไทย / ชวลิต ดาบแก้ว   2542  1
 49.   วรรณกรรมสมัยสุโขทัย   2528  2
 50.   กรุงรัตนโกสินทร์ ร.1-2-3 / เอกรัตน์ อุดมพร   2551  1

123NextLast ... 3
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver