สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 19 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   สำนวนไทย / วิเชียร เกษประทุม   2546  22
 2.   นานานีติ / อนุมานราชธน,พระยา,2431-2512   2533  1
 3.   มงคลชีวิต 38 / สำลี รักสุทธี   2453  4
 4.   เสน่ห์..สำนวนไทย / ธัญญา วิเศษแพทยา   2541  1
 5.   โลกนีติไตรพากย์ / อนุมานราชธน,พระยา,2431-2512   2535  1
 6.   ปราชญ์จีนสอนสั่ง / ชุนชิว   2551  1
 7.   สนุกกับสุภาษิตคำพังเพย / นิคม เขาลาด   2537  4
 8.   สนุกกับสุภาษิตคำพังเพย / นิคม เขาลาด   2539  4
 9.   ภาษิตและคำสอนภาคใต้ เล่ม 1   2545  1
 10.   ภาษิตและคำสอนภาคกลาง เล่ม 1   2545  1
 11.   อุทธยานบ้านสวนของทอทองพิม   2551  1
 12.   สนุกกับสุภาษิตคำพังเพย เล่ม4 / นิคม เขาลาด   2539  1
 13.   สนุกกับสุภาษิตคำพังเพย เล่ม 3 / นิคม เขาลาด   2539  1
 14.   สุภาษิตคำพังเพย:เทียบอังกฤษทุกสำนวน / นิคม เขาลาด   2544  1
 15.   นิทานโบราณ-สำนวนและภาษิตคำกาพย์ภาคใต้ / ประพนธ์ เรืองณรงค์   2545  1
 16.   ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา   2561  1
 17.   สำนวน ภาษิต และคำพังเพยของไทยที่นำสัตว์มาเปรียบ / รัชนี ซอโสตถิกุล   2545  1
 18.   สุภาษิตอังกฤษ-คำสอนใจของไทย ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล   2544  1
 19.   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่อง สุภาษิต ร้อยแปด /   2552  1

1 ... 1
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver