สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 65 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   แหม่มแอนนา / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ   2543  2
 2.   ขบถคนอีสาน / ธนาคม   2542  1
 3.   แหม่มแอนนา / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ   2543  2
 4.   นครจัมปาศรี / ณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร   2545  1
 5.   นครหลวงของไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม   2540  1
 6.   หอมโลกวรรณศิลป์ / ธเนศ เวศร์ภาดา   259  1
 7.   2440 ผู้ร้ายเมืองสยาม / เวนิสา เสนีวงศ์   2541  1
 8.   หมายเหตุ:สยามประเทศ / กันยาบดี   2545  1
 9.   วรรณกรรมสมัยสุโขทัย   2528  2
 10.   ทหารเสือพระนั่งเกล้า / สุนทรธิเบศร์   2544  1
 11.   สมเด็จพระปฐมบรมชนกนาถ / พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ   2544  1
 12.   วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 1   2532  1
 13.   พระเสด็จมาจากฟ้า ไปสู่ฟ้า / อนันต์ อมรรตัย   2541  1
 14.   กฤษฎีภินิหารอันบดบังมิได้ / คึกฤทธิ์ ปราโมช,ม.ร.ว.   2533  1
 15.   พระวิญญาณห่วงหาอาวรณ์สยาม / อนันต์ อมรรตัย   2541  1
 16.   วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย   2531  1
 17.   วรรณกรรมสมัยอยุธยา ตอนกลาง   2530  1
 18.   ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี / กระทรวงวัฒนธรรม   2551  1
 19.   ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไทย / กอมโดริ คัมพานี   2552  1
 20.   มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ / สุเทพ สุนทรเภสัช   2540  1
 21.   บทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วง / มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ   2538 20   1
 22.   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ / อรุณรัตน์ ทองปัญญา   2545  1
 23.   สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 2   2545  1
 24.   บ้าน เมือง และประเทศในสายพระเนตร / ธิดา สาระยา   2540  1
 25.   ราษฎรในครรลองแห่งความเจริญของสยาม / ธิดา สาระยา   2540  1
 26.   ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1   2542  2
 27.   ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 2   2542  1
 28.   ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3   2542  1
 29.   ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 4   2542  1
 30.   ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 5   2542  1
 31.   ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 12   2549  1
 32.   อักขรานุกรม ประวัติศาสตร์ไทย อักษร ค   2529  1
 33.   ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก / วิไลเลขา ถาวรธนสาร   2545  1
 34.   สยามมินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอมจักรเอย / ธิดา สาระยา   2540  1
 35.   อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฆ ง จ   2533  1
 36.   อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ฉ ช ซ   2536  1
 37.   ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเเษก เล่ม 5,6,7,8,9,10   2542  1
 38.   ดัชนีค้นคำในพงศาวดารฉบับกาจนาพิเษก เล่ม 1-5   2544  1
 39.   100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริย ประวัติศาสตร์ไทย / พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์   2564  1
 40.   บรรพบุรุษไทย:สมัยก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย / วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์   2545  1
 41.   ทัศนะนอกรีต:ภูมิศาสตร์-ภูมิลักษณ์ ตั้งบ้านแปงเมือง / ศรีศักร วัลลิโภดม   2543  1
 42.   บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อนันต์ อมรรตัย   2542  1
 43.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราชแห่งสยาม / อนันต์ อมรรตัย   2542  1
 44.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับราชสำนักสยาม / อนันต์ อมรรตัย   2542  1
 45.   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พลิกแผ่นดินสยาม / อนันต์ อมรรตัย   2542  1
 46.   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ / ธิดา สาระยา   2539  1
 47.   วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัด   2542  18
 48.   วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัด   2542  18
 49.   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเสนาบดีเอกแห่งตระกูล บุนนาค / อนันต์ อมรรตัย   2541  1
 50.   วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล   2542  2

12NextLast ... 2
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver