สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ย้อนกลับ

กรุณาเลือกภาษา

1. Bib. 12680. Thank You For Coming to My TED Talk : คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver