สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 170718 th 000 0 tha d tha d
 016
|a 78581 ล.1
|a 78582 ล.2
|a 78583 ล.3
|a 78584 ล.4
|a 78585 ล.5
|a 78586 ล.6
 020
|a 978-7-5619-1577-6 (ล.1) +MP3
|a 978-7-5619-1635-3 (ล.2) +MP3
|a 978-7-5619-1636-0 (ล.3) +MP3
|a 978-7-5619-1637-7 (ล.4) +MP3
|a 978-7-5619-1671-1 (ล.5) +MP3
|a 978-7-5619-1672-8 (ล.6) +MP3
 082
|a 495.179593 |b H315-
 245
|a HANYU-JIAOCHENG
 260
|a China |b Beijing Language And Culture University
 650
|a ภาษาจีน
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  49A78581  495.179593 H315- ล.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  49A78582  495.179593 H315- ล.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  49A78583  495.179593 H315- ล.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  49A78584  495.179593 H315- ล.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  49A78585  495.179593 H315- ล.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  49A78586  495.179593 H315- ล.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver