สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 
 008 180620 th 000 0 tha d tha d
 016
|a 80376 ล.1 ฉ.1
|a 80377 ล.1 ฉ.2
|a 80378 ล.1 ฉ.3
|a 80379 ล.2 ฉ.1
|a 80380 ล.2 ฉ.2
|a 80381 ล.2 ฉ.3
|a 80382 ล.3 ฉ.1
|a 80383 ล.3 ฉ.2
|a 80384 ล.3 ฉ.3
|a 80385 ล.4 ฉ.1
|a 80386 ล.4 ฉ.2
|a 80387 ล.4 ฉ.3
|a 80388 ล.5 ฉ.1
|a 80389 ล.5 ฉ.2
|a 80390 ล.5 ฉ.3
 020
|a 978-616-273-164-4
|a 978-616-273-169-3
|a 978-616-273-179-2
|a 978-616-273-183-9
|a 978-616-273-185-5
 082
|a 895.91 |b อ937ร |c 2559
 100
|a เอื้อยนาง
 245
|a รามเกียรติ์
 260
|a กรุงเทพฯ |b ชมรมเด็ก |c 2559
 300
|a 300 บาท
 440
|a ภาพวิจิตรชุด โขน เล่ม 1,2,3,4,5
 650
|a วรรณคดี
 856
|z
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  89A80376  895.91 อ937ร 2559 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  89A80377  895.91 อ937ร 2559 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  89A80378  895.91 อ937ร 2559 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  89A80379  895.91 อ937ร 2559 ล.2 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  89A80380  895.91 อ937ร 2559 ล.2 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  89A80381  895.91 อ937ร 2559 ล.2 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  89A80382  895.91 อ937ร 2559 ล.3 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  89A80383  895.91 อ937ร 2559 ล.3 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  89A80384  895.91 อ937ร 2559 ล.3 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 10. [ ขอจอง ]  89A80385  895.91 อ937ร 2559 ล.4 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 11. [ ขอจอง ]  89A80386  895.91 อ937ร 2559 ล.4 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 12. [ ขอจอง ]  89A80387  895.91 อ937ร 2559 ล.4 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 13. [ ขอจอง ]  89A80388  895.91 อ937ร 2559 ล.5 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 14. [ ขอจอง ]  89A80389  895.91 อ937ร 2559 ล.5 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 15. [ ขอจอง ]  89A80390  895.91 อ937ร 2559 ล.5 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver