สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00535nam0022002650004500
 016
|a 37261,ฉ1
|a 37262,ฉ2
|a 37263,ฉ3
|a 38892,ฉ๔
 082
|a 641.59993 |b พ-อ |c ม.ป.ป.
 100
|a พลศรี คชาชีวะ
 245
00 |a อาหารไทย สิแน่กว่าใคร
 260
|a กรุงเทพฯ |b สามัคคีสาส์น |c ม.ป.ป.
 300
|a 1745หน้า |b 80บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a อาหาร-การปรุง
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  64A37261   641.59993 พ-อ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  64A37262   641.59993 พ-อ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  64A37263   641.59993 พ-อ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  64A38892   641.59993 พ-อ ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver