สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00535nam0022002650004500
 016
|a 37136,ฉ1
|a 37037,ฉ2
|a 37038,ฉ3
|a 37039,ฉ4
|a 37040,ฉ5
|a 37041,ฉ6
|a 37042,ฉ7
|a 37137,ฉ8
 082
|a ย |b ศ-ม |c 2535
 100
|a ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
 245
00 |a มือสีขาว
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 2
 260
|a กรุงเทพฯ |b สามัคคีสาร(ดอกหญ้า) |c 2535
 300
|a 80หน้า |b 45บาท
 541
|a ซื้อ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  J37136   ย ศ-ม C.1  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  J37037   ย ศ-ม C.2  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  J37038   ย ศ-ม C.3  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  J37039   ย ศ-ม C.4  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5.  J37040   ย ศ-ม C.5  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6.  J37041   ย ศ-ม C.6  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7.  J37042   ย ศ-ม C.7  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8.  J37137   ย ศ-ม C.8  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver