สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 008 091015s th 000 0 tha d
 016
|a 35769,ฉ1
|a 35770,ฉ2
|a 35771,ฉ3
|a 35772,ฉ4
|a 35773,ฉ5
|a 35774,ฉ6
|a 35775,ฉ7
|a 49817,ฉ8
|a 49844,ฉ9
 020
|a 974-8364-71-2
 082
|a 294.308 |b ภ42พ |c 2540
 100
|a พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
 245
00 |a พระมหาชนก
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ |c 2540
 300
|a 162หน้า |b ภาพประกอบ |c 250บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a พุทธศาสนา
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  29A35769   294.308 ภ42พ 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  29A35770   294.308 ภ42พ 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  29A35771   294.308 ภ42พ 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  29A35772   294.308 ภ42พ 2540 C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  29A35773   294.308 ภ42พ 2540 C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 6. [ ขอจอง ]  29A35774   294.308 ภ42พ 2540 C.6  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 7. [ ขอจอง ]  29A35775   294.308 ภ42พ 2540 C.7  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 8. [ ขอจอง ]  29A49817   294.308 ภ42พ 2540 C.8  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 9. [ ขอจอง ]  29A49844   294.308 ภ42พ 2540 C.9  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver