สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 35409,ฉ1
|a 35410,ฉ2
|a 35411,ฉ3
|a 35412,ฉ4
|a 35413,ฉ5,
 020
|a 974-8908-70-4
 082
|a 421.54 |b ส-ฟ |c ล.3|d 2539
 100
|a แสงชัย สุนทรวัฒน์
 245
00 |a ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ เล่ม 3
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 3
 260
|a กรุงเทพฯ |b สกายบุ๊คส์ |c 2539
 300
|a 151หน้า |b 100บาท
 541
|a ซื้อ
 650
|a ภาษาอังกฤษ
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  42A35409   421.54 ส-ฟ ล.3 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  42A35410   421.54 ส-ฟ ล.3 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  42A35411   421.54 ส-ฟ ล.3 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4. [ ขอจอง ]  42A35412   421.54 ส-ฟ ล.3 C.4  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 5. [ ขอจอง ]  42A35413   421.54 ส-ฟ ล.3 C.5  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver