สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 35212,ฉ1
 082
|a 294.309 |b ส-ป |c 2537
 100
|a สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 245
|a ปบมโพธิกถา
 260
|a กรุงเทพฯ |b สหธรรมิก |c 2537
 300
|a 524หน้า
 500
|a พิมพ์ประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 541
|a ซื้อ
 650
|a พุทธศาสน์
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  29A35212   294.309 ส-ป 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver