สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 42917,ฉ1
 020
|a 974-7772-27-2
 082
|a 307.1412 |b ส299จ |c 2541
 110
|a สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 245
|a จากฟ้า...สู่ดิน เล่ม 12
 250
 260
|a กรุงเทพฯ |b สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ |c 2541
 300
|a 200หน้า |b ภาพประกอบ |c บริจาคโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์องชาติ
 541
|a บริจาค
 650
|a โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |b ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  30B42917   307.1412 ส299จ 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver