สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 43242,ฉ1
|a 43243,ฉ2
|a 43244,ฉ3
|a 43245,ฉ4
 020
|a 974-8364-46-1
 082
|a อ |b 910.444 |c ท211ส|d 2539
 100
|a เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
 245
00 |a สวนสมุทร
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ |c 2539
 300
|a 240หน้า |b ภาพประกอบ |c 400บาท
 500
|a พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 33
 541
|a ซื้อ
 650
|a พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |b การเดินทางและการท่องเที่ยว-ฝรั่งเศส
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  91A43242   อ 910.444 C.1  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2.  91A43243   อ 910.444 C.2  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3.  91A43244   อ 910.444 C.3  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 4.  91A43245   อ 910.444 C.4  ให้บริการ  
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver