สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 43257,ฉ1
|a 43258,ฉ2
|a 43259,ฉ3
 020
|a 974-8366-29-4
 082
|a 910.451x |b ท211ย |c 2540
 100
|a เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ,2498-
 245
|a เย็นสบายชายนำ้
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 2
 260
|a กรุงเทพฯ |b อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ |c 2540
 300
|a 326หน้า(ปกอ่อน) |b ภาพประกอบ |c 150บาท
 500
|a พระราชนิพนธ์ลำดับที่38
 541
|a ซื้อ
 650
|a พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |b การเดินทางและการท่องเที่ยว-เวียดนาม
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  91A43257   910.451x ท211ย 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 2. [ ขอจอง ]  91A43258   910.451x ท211ย 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
 3. [ ขอจอง ]  91A43259   910.451x ท211ย 2540 C.3  ให้บริการ  ได้
 ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver