สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
 LEADER 00397nam0022001810004500
 016
|a 45492,ฉ1
 020
|a 974-86737-1-5
 082
|a ย |b น39ค |c 2536
 100
|a นวลศิริ เปาโรหิตย์
 245
|a ค้นหา
 250
|a พิมพ์ครั้งที่ 6
 260
|a กรุงเทพฯ |b แสดแดด |c 2536
 300
|a ไม่ปรากฎจำนวนหน้า |b ภาพประกอบ |c 45 บาท
 541
|a บริจาค
 998
|a ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  J45492   ย น39ค C.1  ให้บริการ  
 เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3

 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver